Hvor mange sider… skal der billede på…
hvad skal med…?

Der er mange holdninger til, hvad et godt CV skal indeholde, og hvordan det skal se ud. Skabelonerne for CV’er har gennem tiden ændret form og indhold.

Faktum er, at vi alle er forskellige. Af samme årsag skal der være forskel på det CV, som direktøren med 15 års personaleledelse udfærdiger, og det CV, som en nyuddannet ingeniør udfærdiger. Overordnet skal der fokuseres på det relevante og vigtige.

Der findes ingen ”One Fits All!”

Men én ting er sikkert: Det gode, overskuelige og fyldestgørende CV skal målrettes den aktuelle stilling. Et CV skal opfattes som et dynamisk dokument, hvor rækkefølgen og prioriteringen af indholdet skal variere alt efter, hvilken stilling der søges.

» Se CV – Checkliste