Hvad bliver resultatet?
Hvordan kommer vi i mål?

At sikre klarhed over de personlige og faglige potentialer i virksomheder er afgørende for, hvordan mål opnås. I sportens verden er det utænkeligt, at træneren ikke i detaljer har styr på, hvem der kan spille hvilke positioner på banen – hvornår og hvor længe.

Der stilles krav til nutidens ledere om at sikre toppræstationer. Derfor giver det mening at få kortlagt de menneskelige og faglige kompetencer hele vejen rundt i en virksomhed. Når kortlægningen er på plads, kan det rette team og den indbyrdes rollefordeling fastsættes og styres.

Eksempler på ydelser:

  • 2nd Opinion – Kandidatvurdering (MPA, OPTO, ACE)
  • Motivationsanalyse (EASI)
  • Pre-, on-, re- og postboarding
  • Teamanalyse (MPA+EASI)
  • Trivselsanalyse (GAIS)
  • High Performance Teams
  • Lederudvikling (LS360)

Hvor der ikke sker udvikling – skal der ske afvikling ……

Assessment og Performance handler i høj grad om synliggørelse af styrker og potentialer. Typisk i forbindelse med: rekruttering, samarbejde eller organisatorisk ændring. At nå de bedste resultater kræver, at det rette hold sættes. Men, det handler også om at få det bedste frem i de ressourcer, der er tilgængelige. Med afsæt i virksomhedens strategi handler det om at få individet til at udvikle sig – alene og sammen med teamet.

Kontakt os for en fortrolig dialog om, hvordan du sikrer optimal ressourceanvendelse i din virksomhed eller afdeling.