Indsigt, struktur, planlægning og træning får dig i mål…

Outplacement gennem PROSPIRA bliver værdifuldt, fordi forløbet skræddersyes til dig! Målet er et succesfuldt forløb, som giver dig retningen i dit karrierevalg. Du får et forløb, hvor du oplever værdi, sparring og deling af viden.