STARK-metoden: Succeshistorier, der positionerer dig

Omdrejningspunktet for STARK-metoden er, at du, ved at gennemgå din karriere og dine succeser, skaber et fundament for at kvalificere dit næste træk i din karriere.

STARK står for:

 • Situation (= Situation)
 • Task(s) (= Opgave(r))
 • Action(s) (= Handling(er)/Adfærd)
 • Result(s) (= Resultat(er))
 • Competence(s) (= Kompetence(r))

Note: Mens hver enkelt (succesfulde) situation skal beskrives individuelt, gælder det i sagens natur, at Taks(s), Action(s), Result(s) og/eller Competence(s) typisk vil blive angivet i flertal pga. de afledte effekter.

STARK-metoden kan anvendes på en række områder og med forskelligt formål. Men, typisk anvendes metoden – ikke mindst – til at identificere og specificere:

 • Resultater
 • Kompetencer

Populært sagt er STARK-metoden kendetegnet ved, at succeshistorierne kortlægger:

 • Erfaringer
 • Adfærd
 • Resultater
 • Kompetencer

Dine succeshistorier får dig til at reflektere samt opnå større indsigt i og overblik over ovenstående. Og måske vigtigst at alt: Du skaber et fundament, der sikrer, at du kan ”sætte ord på”, hvilket er centralt i forhold til din afklaring, positionering og profilering. Når du anvender dine succeshistorier rigtigt, fremstår du mere relevant, faktuel og troværdig.

Du kan med fordel sparre med en anden og udveksle succeshistorier. På den måde kan I kortlægge og beskrive hinandens kompetencer.

Succeshistorierne fra dit arbejdsliv, bestyrelsesarbejde og/eller fx frivilligt arbejde er uundværlige og uvurderlige, fordi de på en konkret måde kan bidrage til at give dig indsigt i, hvornår du trives og lykkes, hvilke relevante kompetencer du bringer i spil, samt hvilke resultaterne, du har skabt. Den viden kan du bruge, når du planlægger en drejning af din karriere eller et karriereskifte. Du kan også bruge dine succeshistorier i dit præsentationsmateriale (CV, ansøgninger og LinkedIn) samt som forberedelse til en jobsamtale. Undlad dog at implementere/angive detaljerne fra STARK-metode på skriftligt materiale, som du afleverer. Benyt derimod STARK-metoden som dit ”bagkatalog”, som du altid kan trække på!

Afslut én succeshistorie ad gangen, indtil du mestrer disciplinen. Når du bliver fortrolig med at arbejde med og anvende dine historier, kan du ”angribe” metoden fra alle sider – og tage udgangspunkt, hvor det giver mest mening i den aktuelle sammenhæng.

Anvend evt. følgende skabelon til dine succeshistorier:

Situation
(Hvad var situationen?)
 
Opgave(r)
(Hvad gik opgaven/opgaverne ud på?)
 

Handling(er)/adfærd
(Hvad gjorde du konkret?)
 
 
Resultat(er)
(Hvad kom der ud af din indsats? Vær konkret og faktuel)
 
 
Kompetence(r)
(Hvilke(n) kompetence(r) anvendte du? Angiv faglige, personlige og evt. ledelsesmæssige kompetencer) 
 


Note:

 • Faglige kompetencer er de kompetencer, du har fået gennem uddannelse, dit arbejde eller fritidsaktiviteter. Faglige kompetencer angiver, hvad du ”KAN”.
 • Personlige kompetencer er bestemt af dine grundlæggende menneskelige egenskaber, holdninger, selvindsigt og erfaringer. Det er de egenskaber, som har indflydelse på, hvordan du tackler og udfører dit arbejde i det daglige og i samarbejde med andre. Personlige kompetencer angiver, hvad du ”ER”.
 • Ledelsesmæssige kompetencer kombinerer faglige og personlige kompetencer.

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Har du overblik over dine succeshistorier? Hvordan prioriterer du, hvilke du skal anvende, hvornår?