Teamanalyse – Hvad er status kort før transfervinduets lukning?

Har I behov for ekstra ressourcer og kompetencer i forsvaret, på midtbanen eller i angrebet? Eller findes de allerede på ud-/indskiftningsbænken – iklædt en overtrækstrøje i flere farver?

Som leder/træner er du ansvarlig for dit teams/holds performance. Hvilke spillere er der i truppen? Hvilke spillere er til rådighed? Hvordan sikrer du fokus på at styrke den enkelte og holdet? Du kender garanteret dine spilleres adfærd; men ved du også, hvad der motiverer dem?

Disse overvejelser (og mange flere) er blandt de fleste lederes kontinuerligt tilbagevendende aktiviteter. Heldigvis kan du søge og få ekstern hjælp! Der findes kompetente konsulenter, der qua deres erfaring og gennemprøvede værktøjer kan sparre med dig omkring såvel den enkeltes som teamets performance – herunder hvert enkelt medarbejders adfærd og motivation.

Hos PROSPIRA anvender vi et værktøj, EASI, som måler på adfærd og motivation. Værktøjet er (om ikke så tæt på) unikt, idet der findes en spørgeramme til adfærd og en til motivation. Det er således muligt at isolere de to områder, hvilket betyder, at motivation ikke bliver tolket ud fra det, som personen har besvaret i forhold til sin adfærd.

Via en gap-analyse vises sammenfald og forskelligheder i medarbejderens adfærd på jobbet i relation til det, som personen reelt er motiveret for. Mens adfærd er udtryk for, hvad vi rent faktisk gør, så angiver motivation, hvad vi trives bedst med. Motiverede medarbejdere er lettere at fastholde, ligesom en medarbejders udvikling støttes af, at vedkommende arbejder med noget, som rent faktisk motiverer medarbejderen.

I tider, hvor det er afgørende nødvendigt at fokusere på fastholdelse af medarbejdere, er det (også/ekstra) vigtigt, at lederen sikrer sig, at medarbejderen er motiveret for arbejdsopgaverne og tilgangen til disse – fuldstændig ligesom spillere skal føle sig tilpas på sin position, det taktiske oplæg samt spillestilen. (Ellers – og det sker hver eneste dag – underpræsenterer spilleren og vedkommendes markedsværdi falder. Det næste bliver måske et klubskifte – uanset, hvem der måtte tage initiativ til dette).

Som supplement til at kunne afdække mistrivsel, kan værktøjet afdække mulige potentialer. Den ekstra dimension, som gør værktøjet særdeles velegnet at anvende som bl.a. MUS- og LUS-værktøj, giver indsigt, skaber udsyn og sikrer et nuanceret indblik i den enkelte. Lederen får således adgang til værdifuld viden/information, som kan anvendes (pro)aktivt ift. ledelse, motivation og fastholdelse.

Forestil dig, at du har en medarbejder i din afdeling/dit team, som er motiveret for at påtage sig en rolle og opgaver, som er ubesat/i mangler; men hvor ingen er klar over denne motivation og dette potentiale.

Vigtigheden af trivsel kan ikke overvurderes!