10 tips til at “netværke” med headhuntere

Proaktiv karriereplanlægning…

Selvom du ikke leder efter et nyt job nu, kan proaktiv opbygning af ​​et godt forhold til en (eller flere relevante) headhunter bære frugt ved et fremtidigt jobskifte – herunder evt. en overraskende mulighed for at kandidere til dit drømmejob.

Men hold dine forventninger på et fornuftigt niveau. Headhuntere arbejder i højere grad for arbejdsgiveren end for dig, som jobsøgende, idet det er arbejdsgiveren, der betaler headhunteren for en ydelse. Hermed ikke sagt, at headhuntere ikke har en betydelig interesse i at hjælpe dig, som jobsøgende, i videst mulige udstrækning. Nogle hjælper (også) gerne kandidater, der er på det generelle marked for at søge et nyt job. Men, som udgangspunkt – og afhængig af headhunterens fokus og forretningsmodel – søger vedkommende efter en helt bestemt type kandidat til et helt specifikt job.

Hermed PROSPIRAs 10 tips til at positionere dig i forhold en headhunter – og derigennem forbedre dine chancer for at komme i spil til attraktive stillinger.

1. Husk at lave dit ”hjemmearbejde”

Undersøg den Executive Search (& Selection) virksomhed, du ønsker at samarbejde med – og headhunteren. Du skal vide, hvem du taler med!

2. Tag gerne den første kontakt på LinkedIn eller via mail

Samtaler med headhuntere kan hjælpe med at opbygge kontakter og kaste lys over, hvad der skal til for at komme i betragtning til relevante stillinger. Men, desværre har de færreste headhuntere tid til sådanne samtaler. Tag det ikke personligt! Headhuntere kontaktes at mange – og har som alle andre kun 24 timer i døgnet. Derfor er en henvendelse via LinkedIn eller mail typisk mest hensigtsmæssig og effektiv for dig.

Men det betyder ikke, at du ikke kan/bør ”checke ind” med jævne mellemrum hos en headhunter, når du har etableret et forhold. Det sikrer, at du er på radaren, og headhunteren vil naturligt tænke på dig, når en relevant mulighed opstår.

3. Prioritér at svare en researcher/headhunter

Mange er blevet kontaktet af en researcher/headhunter, der spørger, om de “kender nogen”, der er interesseret i et bestemt job.

Når en researcher/headhunter henvender sig til dig, vil vedkommende gerne vide, om du er – eller (måske) kunne være – interesseret i en given jobmulighed. Hvis du ikke er interesseret i en bestemt jobmulighed, kan henvisninger til andre hjælpe dig med at etablere et forhold til headhunteren. Hvis du tilbyder din hjælp til researcheren/headhunteren, vil vedkommende beholde dig på sin kontaktliste, og du vil sandsynligvis høre fra vedkommende igen.

At henvise til relevante kilder og potentielle kandidater kan således hjælpe med at styrke dine bånd til dit professionelle netværk. Når en headhunter kontakter personer, som vedkommende er blevet henvist til, vil kilden respektive den potentielle kandidat – som udgangspunkt – være positivt indstillet i forhold til, at nogen har tænkt på dem.

4. Betragt headhunteren som en del af dit netværk

Uanset om du er potentiel kandidat eller kilde, så kan du tilbyde at stå til disposition for en telefonsamtale – og betragt derigennem headhunteren som en del af dit netværk. Det vil kunne komme dig til gode – før eller siden.

5. Opdatér din online profil – ikke mindst på LinkedIn

Google og LinkedIn vil være en researchers/headhunters første stop, når vedkommende får din ansøgning til en ledig stilling. Sørg derfor for at din online profil er opdateret – og transparent i forhold til præsentationsmateriale (dvs. dit CV, din ansøgning og din LinkedIn profil).

6. Målret dit CV

Et CV er en bagudrettet dokumentation for dine ansvarsområder, arbejdsopgaver og resultater. Det er afgørende, at du fokuserer på dine stærkeste og med relevante aktiver i forhold til jobbet og virksomheden.

VIGTIGT! Såfremt en virksomhed ikke ønsker en ansøgning; men kun et CV, så vær opmærksom på, at dit CV skal indeholde informationer, som almindeligvis fremgår af din ansøgning.

Der findes talrige opskrifter på at lave et CV – herunder det (omvendt) kronologiske CV, det kompetencebasererede CV, bestyrelses-CV, online-CV etc. Dit CV skal fremstå målrettet, præcist, overskueligt og skimmevenligt!

Du kan med fordel give dit målrettede CV et relevant navn i forhold til den specifikke virksomhed og det aktuelle job. Angiv ligeledes dags dato, så dit CV fremstår opdateret!

7. Skriv en motiveret ansøgning (eller indsæt din motivation i dit CV i profil-/resuméafsnittet)

En ansøgning er en fremadrettet argumentation for, hvordan du kan bidrage med dine erfaringer og kompetencer i en konkret stilling og virksomhed.

Generelt skal du se ansøgningen som et følgebrev til dit CV. Dit CV vil altid være dit vigtigste dokument, når du søger job, da dit CV indeholder et resumé af dit arbejdsliv, dokumenterer dine kompetencer og angiver udvalgte resultater.

En ansøgning er dit personlige salgsbrev, hvor du beskriver din motivation for at arbejde i en bestemt funktion i en bestemt virksomhed. Det er her, du skal matche virksomhedens krav og behov med dine erfaringer og kompetencer samt beskrive, hvad netop du kan bidrage med.

Hvis, du ikke er – eller har været – ansat i tilsvarende rolle, som den du søger, skal du vise, at du har evnerne til at udføre jobbet.

Du skal ALTID motivere din ansøgning, hvilket du gør ved at skrive:

  • Hvorfor du gerne vil ansættes i virksomheden
  • Hvorfor du brænder for et specifikt job eller et særligt ansvarsområde i virksomheden
  • Hvilket udbytte virksomheden får ved at ansætte dig

Din ansøgning skal være kort, præcis og fremadrettet, så du nærmest skriver dig ind i jobbet. Vær opmærksom på, at dit CV kan blive videresendt internt – UDEN at inkludere en evt. tilhørende ansøgning. Anbefaling: Send ansøgning og CV i én og samme PDF-fil.

8. Bed om råd fra headhunteren

Når du er nået til 1. samtalerunde hos virksomheden, kan du søge headhunterens hjælp, da headhunteren kender virksomheden og stillingen. Headhunteren vil således kunne hjælpe dig med at fremstå (endnu mere) relevant og som den bedste version af dig selv til samtalen. Fx kan en headhunter hjælpe dig med at øve dig i at besvare nogle sandsynlige spørgsmål eller give tips til at håndtere en jobsamtale.

Dette kan være – og er typisk – specielt relevant for kandidater, der har gjort karriere internt i én organisation, idet de som (potentielt) utrænede kandidater kan mangle grundlæggende færdigheder og erfaring, hvilket får dem til at fremstå mindre ”kvalificerede” end andre mere trænede kandidater.

Headhuntere kan – og vil måske – hjælpe dig med at lave et CV, der skal sendes til arbejdsgiveren. Vær ikke bange for at spørge om hjælp! Dog kan det kraftigt anbefales at arbejde PROAKTIVT med dit præsentationsmateriale, så det er (tæt på) KLAR, og du ikke skal nå alt på målstregen. Det giver dig entydigt de bedste forudsætninger og det bedste resultat, når du er afklaret og har styr på din positionering og profilering.

9. Reflektér over og definér dine (ultimative) forventninger

En kompensationspakke kan bestå af en række variable – og dermed forhandlingsparametre. Fokusér derfor på et niveau – og vær fleksibel i forhold til, hvordan dette niveau kan opnås. Vær samtidig forberedt på at blive spurgte om dit nuværende lønniveau/-pakke.

10. En respektfuld opfølgning kan anbefales

Når du har indsendt/uploadet dit CV anbefaler vi, at du venter minimum en uge, før du kontakter researcheren/headhunteren for opfølgning – medmindre du er tæt på deadline. (Du vil i dette tilfælde med fordel kunne kontakte researcherende/headhunteren, før du fremsender/uploader dit materiale). En mail eller et telefonopkald – men ikke begge – for at checke status er passende. Hvis du ikke hører tilbage, så følg op.

Såfremt du søger tidligt i søgeprocessen, vil det som udgangspunkt tage længere tid, før du får feedback, da researcheren/headhunteren screener og kvalificerer ansøgere med det formål at samle et kandidatfelt til 1. samtalerunde.

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Hvordan agerer du overfor headhuntere? Hvad kan du med fordel gøre anderledes næste gang?