8 råd til din forberedelse, der sikrer dig en succesfuld jobsamtale

Du er blevet inviteret til jobsamtale. – Du glæder dig og mærker spændingen i koppen; men så kommer spørgsmålet: “Er jeg klar?”

Du ved, at: ”You never get a second chance to make a good first impression!”.

Du anerkender, at ØVELSE GØR MESTER, og du ønsker selvfølgelig, at virksomheden skal vælge dig til den videre proces!

At/når du bliver inviteret til en jobsamtale, skyldes det (oftest), at dit præsentationsmateriale (defineret ved dit CV, din ansøgning og/eller evt. din LinkedIn profil) har bekræftet, at du (potentielt) er kvalificeret til jobbet. Det er en god begyndelse, som du nu skal følge op med en solid forberedelse, som sikrer, at du styrker dette indtryk og fremstår overbevisende til jobsamtalen. Prøv PROSPIRAs 8 råd til DIN FORBEREDELSE, så skaber du dit fundament for en god performance og succes til jobsamtalen:

1. Søg indsigt i virksomheden: Et solidt forarbejde starter med at få størst mulig indsigt i virksomheden, og relevant viden om de mennesker, der deltager i jobsamtalen. Det signalerer, at du er motiveret!

2. Gennemgå dit præsentationsmateriale: Sammenhold dit CV og din ansøgning med jobopslaget, så du præcist og detaljeret kan beskrive, hvorfor du er relevant til stillingen, samt hvordan du vil tilgå de opgaver, som er nævnt i jobopslaget.

3. Forbered og nedskriv relevante spørgsmål: At stille spørgsmål signalerer ægte interesse og motivation. Husk at relevanskriteriet er vigtigt! Svaret på et spørgsmål må fx ikke kunne findes i jobopslaget, ligesom spørgsmålet bør/skal bidrage til din afklaring i forhold til din fortsatte motivation for jobbet. Du kan fx spørge uddybende til jobindholdet, vægtningen og prioriteringen af de enkelte opgaver, de øvrige medarbejderes profiler og/eller virksomhedens muligheder for faglig udvikling.

4. Forbered din indledning og afslutning grundigt: En god start resulterer oftest en god samtale – for alle parter. Øv dig derfor i at indlede mødet på en god måde. Smalltalk er udbredt for at bryde isen Såfremt du kan koble smalltalken til noget, du har læst eller hørt i relation til virksomheden, jobbet eller kontaktpersonen, så er det særligt relevans. Ved at nævne og kommenterer på dette, får du etableret en åbning for dialog – frem for en monolog.  Når jobsamtalen nærmer sig sin afslutning, skal du sikre dig, at du har fået stillet og besvaret dine spørgsmål, ligesom du viser initiativ ved at spørge til next step og timing for den videre proces.

5. Klæd dig, så du matcher virksomheden og jobbet: Vær samtidig tro mod dig selv. Dine kommende kolleger skal kunne kende dig igen, såfremt du får jobbet.

6. Forebyg den værste nervøsitet: Langt de fleste er nervøse før og under en jobsamtale. Det diskvalificerer dig ikke i forhold til jobbet. Men du kan med fordel simulerede realistiske jobsamtaler og forberede svar på forventede spørgsmål, så du fremstår mere selvsikker til jobsamtalen. Øvelse gør mester!

7. Forbered de praktiske detaljer: Den praktiske forberedelse inkluderer at finde ud af: Hvor og i hvilket tidsrum jobsamtalen finder sted, samt hvordan du kommer frem (og tilbage). Skal du testes og/eller evt. besvare en case? Du kan med fordel medtage jobopslaget, papir (med dine spørgsmål) og skriveredskab – samt stillingsopslaget, såfremt du har søgt opfordret. (Eksamens-, kursus- og certificeringsbeviser kan være relevant, hvilket også gælder skriftlige anbefalinger/referencer, om end omfanget af disse er nedadgående. Vi anbefaler, at du har scannet dine relevante dokument, så du kan uploade eller eftersende dit på opfordring). Medbring også gerne ur og kalender/mobil, så du kan holde øje med tiden, og I kan aftale tidspunkt for en evt. ny samtale. (Undlad at se på/aktivere skærmen på din mobil unødigt!).

8. Husk at følge op på samtalen! Send en konstruktiv, målrettet og motiveret mail som opfølgning på jobsamtalen til de(n) relevante mødedeltager(e).

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Er du klar til at tage det næste skridt i din karriere?