18 tips til effektive møder

God mødekultur og -disciplin sikrer effektiv mødeafvikling – uanset mødeformat (fysisk, online og hybrid).

Nedenfor PROSPIRAs 18 tips til fokuspunkter, som kan effektivisere jeres mødeafvikling:

 1. Afkort mødelængden, så møder, der tidligere varede fx 30, 60 eller 90 minutter, afkortes med MIN. 5 minutter
 2. Vurdér, hvem der SKAL deltage i mødet og hvem der evt. KAN deltage i mødet
 3. Send agenda senest 24 timer før mødestart
 4. Ankom 5 minutter før mødestart, hvis muligt – Start evt. mødet fx 5 minutter SENERE end standard
 5. Start og slut til tiden
 6. Mød forberedt
 7. Medbring papir og skriveredskab og/eller computer/tablet
 8. Vær til stede – Slut din mobiltelefon
 9. Del alle relevante informationer
 10. Fasthold fokus på mødets emne/formål
 11. Undlad sidebemærkninger og -kommentarer
 12. Vær kortfattet og præcis
 13. Vær uenig uden af være ubehagelig
 14. Deltag aktivt
 15. Undgå afbrydelser
 16. Stilhed signalerer enighed/accept
 17. Udfordr idéer frem for personer
 18. Følg op senest 24 timer efter mødet

DAGENS REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Hvad gør du for at bidrage til effektiv mødeafvikling?