Den ordentlige og respektfulde opsigelse

Nogle opsigelsesrunder foregår kaotisk og uværdigt for den opsagte medarbejder. Efter finanskrisen er den generelle holdning til at ”være blevet opsagt” ændret, og (næsten) alle har forståelse for, at der kan være mange årsager til en fyring. Årsager som ikke nødvendigvis vedrører de(n) opsagte medarbejdere(s) faglige eller personlige kompetencer respektive resultater. Opsigelser (og endnu mere udtalt opsigelsesrunder) vil altid kunne skade en virksomheds image. Hos PROSPIRA mener vi, at et dårligt ry kan forebygges, hvis opsigelser foregår ordentligt og respektfuldt. Værdige opsigelser har således en lang række fordele, som nogle gange rækker langt længere – også tidsmæssigt – end, de fleste tror. Det sikrer employer branding, hvilket gør det lettere at tiltrække og fastholde medarbejdere fremadrettet!

Første forudsætning for dette er dog, at opsigelsen er forberedt detaljeret, så alle præcis ved, hvor og hvornår de skal gøre hvad. Til at understøtte dette kan virksomheder og ledere med fordel udarbejde en specifik handlingsplan, der er beskrevet i mindste detalje. Det tager toppen af presset og situationen, om end en opsigelse altid vil være en vanskelig samtale og en udfordring for langt de fleste. Selv for ledere med mange års erfaring. Grundig forberedelse sikrer (oftest), at virksomheden og dens ledere ikke havner i situationer, som siden refereres med gru af opsagte medarbejdere – med de direkte konsekvenser, som dette har. Der er bestemt plads til forbedringer mange steder; men med grundig forberedelse (og øvelse) kommer mange faktisk styrket ud af situationen. Specielt, fordi der ofte kommer mere end én opsigelse(srunde) i en virksomheds levetid.

Tilbyder I, som virksomhed, outplacementforløb som en integreret del af en ansættelseskontrakt, så jeres medarbejdere er sikret hjælp, hvis I (af den ene eller anden grund) må opsige dem? Det signal der ligger i som standard at tilbyde outplacementforløb har en betydelig værdi og hjælper ikke kun virksomheden og medarbejderen, når vejene skal skilles; men også når de mødes. M.a.o. kan sådanne aftaler også gøre det lettere at rekruttere medarbejdere.

Hvordan motiveres og fastholdes de medarbejdere, der ikke opsiges – bedst? Det er almindelig kendt at virksomheder også oplever, at nogle af de medarbejdere, som virksomheden har mest brug for, vælger at forlade virksomheden. Begrundelser kan være mange, men fra tid til anden med én fællesnævner, der trækker tråde tilbage til virksomhedens håndtering af en opsigelse(srunde).

Tænk Outplacementforløb ind i personalepolitikken – proaktivt

De fleste virksomheder har gennem de senere år reduceret antallet af personalegoder – bl.a. (og primært) af administrative og dermed økonomiske årsager. I samme periode har mange virksomheder prøvet at tilbyde særlige goder respektive fleksible forhold, som har bidraget til at differentiere virksomheden fra dens konkurrenter. Dette gælder bl.a. på uddannelsesområdet, hvor det bliver stadig mere almindeligt, at der er afsat et fast årligt beløb pr. medarbejder til relevant videreuddannelse.

Tilsvarende har andre virksomheder positioneret sig via bl.a. hjemmearbejdsplads samt 4-dages arbejdsuger. Fordelen ved større fleksibilitet omkring møde- samt arbejdstider og -steder er blevet ekstra synlig i forbindelse med og i forlængelsen af Coronakrisen. En række virksomheder har oplevet større produktivitet, hvorfor fleksible arbejdsforhold fremadrettet må forventet at få et omfang som de fleste for bare få år siden ikke kunne forestille sig. Nu er udfordringen (på godt og ondt) flere steder, at ledere og medarbejdere har vænnet sig til at arbejde hjemme – og ikke ser en fremtid, hvor alle arbejdsdage foregår på virksomhedens adresse. Den hybride arbejdsplads har vundet indpas!

De virksomheder der ønsker at (kunne) tiltrække de stærkeste profiler, kan med fordel proaktivt vurdere og beslutte, hvordan de ordentligt og respektfuldt vil behandle deres medarbejdere i forbindelse med ansættelse, udvikling, fastholdelse og afvikling. Mange virksomheder arbejder professionelt med dette og er langt fremme; mens andre sidder relativt fast i startblokken.

Det kræver grundig forberedelse

At opsige en medarbejder er én af de sværeste ledelsesopgaver, som kræver grundig forberedelse og aldrig må blive en rutine.

Det er således afgørende vigtigt at håndtere de menneskelige og relationelle sider af en opsigelsesrunde, hvor lederne, der skal udføre opsigelserne, skal formå at stille og finde gode og meningsfulde svar på centrale spørgsmål som fx:
1. Hvordan skal den enkelte medarbejder håndteres?
2. Hvordan skal der kommunikeres og ageres ift. den opsagte medarbejders kolleger?
3. Hvordan forventer jeg som leder at reagere i situationen?
4. Hvordan vil jeg som leder forberede mig, så oplevelse bliver så positiv som muligt for alle parter?
5. Hvordan påvirker opsigelserne den resterende del af organisationen og verdenen?

Forberedelse skaber fundamentet. Øvelse gør mester; men det må aldrig blive en rutine!

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Foregår opsigelser ordentligt og respektfuldt i din virksomhed? Hvad kan du/I evt. gøre bedre?