Fasthold dine dygtige medarbejdere

6 ledelsesfejl, du skal undgå, hvis du vil fastholde dine dygtige medarbejdere

Når dygtige, resultatskabende medarbejdere forlader en virksomhed, realiserer virksomheden ikke blot et videns- og kompetencetab. Det er også dyrt for virksomheden – uanset, hvordan organisationen kan (og skal) retablere en organisation med tilsvarende kompetencer.

Ifølge Travis Bradberry, ph.d. i psykologi fra California School of Professional Psychology og forfatter til bl.a. bøgerne: ”Emotional Intelligence 2.0” og ”Leadership 2.0”, har virksomheder mulighed for at imødegå, at deres gode medarbejdere opsiger deres stillinger. Hvordan? Det korte svar er, at: ”Lederne skal yde en ekstra – og individuelt målrettet – indsats.” En sund trivselskultur har betydelig værdi til følge for den enkelte, teamet, afdelingen og virksomheden. Både på kort og lang sigt! Der findes værktøjer, der muliggør at måle trivsel og identificere præcis, hvor der skal sættes ind! Og investeringen vil typisk udgøre en brøkdel af værdien!

Lederne skal motivere deres medarbejderne. Motiverede medarbejdere er nemlig ikke kun mere effektive og kreative. De bliver som udgangspunkt ligeledes i virksomheden i en længere periode. Andre undersøgelser dokumenterer, at der er en solid relation mellem ledelsen, og graden af motivationsniveauet hos medarbejderne.

Blandt rådene er, at du som leder ikke skal:

1) Overbebyrde dine medarbejderne.
2) Glemme at lede dine medarbejderne.
3) Være ligeglade med dine medarbejdere.
4) Løbe fra dine løfter.
5) Hyre og forfremme de forkerte.
6) Undlade at udfordre dine medarbejderne.

Ad 1) Overbebyrde dine medarbejderne.

Nogle ledere tildeler deres dygtige medarbejdere mange opgaver, fordi de ved, at opgaverne bliver løst grundigt og korrekt. Men medarbejderne kan føler, at de bliver straffet, når de får mange (og måske et stigende antal) opgaver. Såfremt du, som leder, ønsker, at dine dygtige medarbejdere skal arbejde mere, sørg for, at de føler sig værdsat og belønnede for den ekstra indsats – fx via en højere titel, lønforhøjelse el.lign.

Ad 2) Glemme at lede dine medarbejderne. 

Medarbejdere skal ledes. Dette gælder uanset, om de er dygtige og fremstår selvstændige og selvkørende. Gode ledere leder, uanset, men ikke uafhængigt af, hvor talentfulde og erfarne medarbejderne er. Som leder af dygtige medarbejdere er det blandt dine vigtige opgaver at vedblive med at finde områder, hvorpå medarbejderne kan udvikle sig. De dygtigste medarbejdere ønsker (og forventer) også feedback.

Ad 3) Være ligeglade med dine medarbejdere. 

Ca. 50% af de medarbejdere, der opsiger deres stillinger, gør det som konsekvens af relationen til deres leder. Gode ledere evner at balancere at være professionel og menneske simultant. Omdrejningspunktet for dette er at fejre medarbejdernes succes, have empati med dem, der har det svært, og udfordre medarbejdere, også når det gør ondt. Ledere, der er dårlige til den menneskelige del, har typisk et relativt større frafald blandt deres medarbejdere.

Ad 4) Løbe fra dine løfter. 

Når ledere afgiver løfter til deres medarbejdere, kan det resultere i respekt og anerkendelse, eller at medarbejderne opsiger sin stilling. Ledere, der ikke holder deres løfter, opfattes som ligeglade og respektløse. Omvendt, så gælder det, at når ledere holder deres løfter, vokser de i medarbejderens øjne, fordi de beviser at være troværdige.

Ad 5) Hyre og forfremme de forkerte.

Dygtige og hårdtarbejdende medarbejdere vil arbejde sammen med ligesindede. Såfremt lederen ikke er grundig nok i rekrutteringsprocessen og ansætter udygtige medarbejdere, demotiverer det de dygtige medarbejdere, der skal arbejde sammen med dem. Forfremmelse af de forkerte medarbejdere er endnu værre. Når dygtige medarbejdere arbejder hårdt og oplever at blive overhalet af n, der kommer for let til en forfremmelse, får det dem til at sige op.

Ad 6) Undlade at udfordre dine medarbejderne.

Gode ledere udfordrer og hjælper deres medarbejdere til at håndtere opgaver, som de selv synes virker svære og uoverskuelige til at begynde med. Modsat er det en stor fejl, når ledere ikke udfordrer deres medarbejdere. Dygtige medarbejdere, der arbejder med noget, der er for nemt/simpelt, keder sig – og søger væk.

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Hvordan motiverer du dine medarbejdere, så du sikrer deres trivsel og arbejdsglæde?