Vurdér dine prioriteter…

10 overvejelser i forbindelse med jobskifte:

1. Ved du, hvad der motiverer og demotiverer dig?

Hvis du ikke løbende reflekterer over din trivsel og arbejdsglæde, så vil vi anbefale, at det bliver en del af dine rutiner!

Vi møder ofte mennesker, som er interesseret i nye jobmæssige udfordringer. Årsagerne er mange, ligesom variationen i forhold de enkelte kandidaters motivation og demotivation er stor. Vores +/- liste, som gennem mange år har vist sit værd, og bidrager til afklaring, når en kandidat skal vurdere:

  • Hvad motiverer/motiverede dig mest? (Hvad giver dig energi? Hvad vil du gerne have mere af i dit (kommende) job?)
  • Hvad demotiverer/demotiverede dig mest? (Hvad tager min energi? Hvad vil du gerne undgå/have mindre af i dit (kommende) job?)

Det, der motiverer og demotiverer dig, er dine trivselsfaktorer. Jo bedre match der er mellem dine trivselsfaktorer og dit job, des større motivation, trivsel, jobtilfredshed og performance vil du opleve. (Forhold som kommer såvel dig som din arbejdsgiver til gode).

2. Hvad er dine langsigtede mål?

Et mål uden en plan er kun en drøm! Du kender sikkert citatet! Måske har du oplevet på egen krop, hvilken forskel en plan kan gøre!? Det er vigtigt, at du kender dine langsigtede mål, når du søger et nyt job – internt eller eksternt. Ønsker du at avancere karrieremæssigt – eller leder du efter muligheder for at kombinere din karriere med andre prioriteter – så som uddannelse, fritidsinteresser etc.? Hvordan øger du sandsynligheden for at få succes med dine overordnede mål? Lav en plan, så du optimerer chancen for at nå dine mål.

3. Hvad er din passion?

For mange gælder, at deres passion og deres jobbeskrivelse ikke (eller måske langt fra) er identisk. Såfremt det gælder for dig, så spørg dig selv: Hvad vil jeg elske at gøre mere af? Hvad vil jeg elske at gøre mindre af? I hvilke situationer anvender jeg mine kompetencer optimalt? Hvad skal der til for, at du kan gøre mere af det, du brænder for og er bedst til?

4. Hvilken ledelsesstil trives du bedst med?

Mange ledere og medarbejdere er blevet kraftigt udfordret de seneste år – dels pga. en trend mod stadig mere hybride arbejdsmiljøer og dels en verdensomspændende pandemi, COVID-19, som fra den ene dag til den andre ændrede de fleste menneskers måde at arbejde på. Nogle mennesker (og det gælder både ledere og medarbejdere) fungerer bedst med ”Micro Management”; mens andre trives med udtalt frihed (under ansvar). Hvordan har du med selvledelse? Hvordan skal din chef lede for, at du performer bedst?

5. Hvilken work-life balance sigter du efter?

Det er vigtigt at turde at drømme! Drømme om netop den balance mellem arbejde og privat, som matcher dine ambitioner og skaber den ideelle balance for dig. Måske tror du ikke på, at den findes; men hvis du kender dine drømme og mål, har du et sigtepunkt, når du vurderer virksomheder, virksomhedskulturer og jobbeskrivelser.

6. Hvad er din personlighedstype eller personlige arbejdsstil?

Din personlighedstype afspejler din foretrukne arbejdsadfærd. Af samme årsag kan personprofilanalyser med fordel anvendes aktivt – og ikke kun (som en éngangsinvestering) i forbindelse med ansættelsessamtaler. Jo bedre du forstår dig selv, des bedre vil du kunne forholde dig til i hvilken grad, du passer ind i en given virksomhed, afdeling, et team og et specifikt job.

7. Hvad er dine styrker og udviklingspunkter?

Hos PROSPIRA tror vi på, at styrker og udviklingspunkter er relative størrelser. Styrker i en sammenhæng, kan således være (og er ofte) udviklingspunkter i en anden – og vice versa. Såfremt du kender og forstår konsekvenserne af dine styrker og udviklingspunkter, har du gode forudsætninger for at fokusere dine jobsøgninger og præcisere dine til- og fravalg, når du søger en ny stilling.

8. Er du villig til at acceptere store forandringer for det perfekte job?

Måske får du tilbudt det for dig perfekte job! I det tilfælde er det vigtigt, at du proaktivt forholder dig til, hvad du vil være villig til at ofre for at få det (umiddelbart) perfekte job! Hvad skal der til for, at du vil overveje en specifik jobmulighed? Er du villig til at acceptere en ekstraordinær lang transporttid og/eller arbejdstid, stor rejseaktivitet og/eller en flytning?

9. Hvad siger dit online renommé om dig?

En del af dit forarbejde i forbindelse med en jobsøgningsproces er at gennemgå (og evt. revidere) dine online profiler. (Husk, at det skal ske, før du sender/uploader dit ansøgningsmateriale). Ved samme lejlighed kan du med fordel optimere dine sociale profiler. Specielt LinkedIn er vigtig i denne sammenhæng.

10. Hvad er dine økonomiske mål?

Såfremt der er stor forskel på dit tidligere/nuværende lønniveau og dine langsigtede ønskede lønniveau, så vurdér, hvorvidt og – i givet fald – hvordan det er muligt at mindske denne forskel. Undersøg lønniveauet inden for dit aktuelle arbejdsområde – eller inden for det felt, hvor du ønsker at arbejde. Er det realistisk at udligne lønforskellen? Inden for hvilken tidshorisont? Måske er du nødt til at overveje alternativer for at nå dine økonomiske mål? Måske skal du revidere dine økonomiske mål?

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med jobskifte?