Besvarelse af kompetencefokuserede, adfærdsmæssige spørgsmål!

Sådan anvender du STAR-metoden!

Er du udfordret, når du skal have og/eller give retvisende og præcise svar til jobsamtalen?  Er du i tvivl om, hvordan du deler dine præstationer under en jobsamtale uden at komme til at fremstå (decideret) pralende? Såfremt disse udfordringer fylder i din bevidsthed, så kan du finde inspiration og hjælp i STAR-metoden. Via denne teknik kan du dele konkrete og relevante eksempler på, at du har den erfaring og de kompetencer, der efterspørges til det aktuelle job.

Hvad er STAR-metoden?

STAR står for Situation, Task, Action og Result. Metoden er specielt anvendelig i relation til at besvare kompetencefokuserede, adfærdsmæssige spørgsmål. Adfærdssamtalespørgsmål er spørgsmål til, hvilken adfærd du tidligere har udvist. Omdrejningspunktet er således, hvordan du har håndteret bestemte arbejdssituationer og med hvilke resultater. Da tidligere præstationer KAN være en god forudsigelse af fremtiden, kan/skal du forvente at blive stillet sådanne spørgsmål. Intervieweren ønsker således at vurdere, hvorvidt kandidater har de færdigheder og erfaringer, der kræves til jobbet. Dvs. (adfærdssamtale)spørgsmål som oftest starter med fx:

 • “Fortæl om…”
 • “Del et eksempel på…”
 • ”Hvad gør du, når…?
 • ”Beskriv…”
 • ”Angiv konditionerne for…”

Teorien om STAR-metoden

Nogle interviewere strukturerer deres spørgsmål baseret på STAR-metoden. Jobsøgende kan bruge STAR-metoden til at forberede sig på adfærdsmæssige samtalespørgsmål.

STAR er et akronym for fire nøglebegreber. Hvert nøglebegreb er et skridt, den jobsøgende/kandidaten kan tage for at besvare et adfærdsmæssigt samtalespørgsmål. Ved at arbejde strategisk og struktureret med STAR-metoden skaber du fundamentet for at give solide og præcise svar inden for alle fire nøglebegreber. Evnen til at dele relevant information, fremstå velforberedt og overbevisende gør en forskel i en jobsamtalesituation.

Begreberne i akronymet omfatter – jf. ovenfor:

 • Situation = Situation
  • Beskriv en situation (fra en erhvervserfaring, en frivillig stilling eller en anden relevant begivenhed), hvor du stod over for en udfordring på arbejdet. Fx arbejdede du på et gruppeprojekt eller havde du en konflikt med en kollega eller du havde et stort salgsbudget. Vær så specifik som muligt.
 • Task = Opgave
  • Beskriv dit ansvar i den specifikke situation. Måske skulle du hjælpe din gruppe med at fuldføre et projekt inden for en stram deadline, løse en konflikt med en kollega eller nå et salgsmål.
 • Action = Handling
  • Beskriv, hvordan du udførte opgaven eller fokuserede på at klare udfordringen. Fokusér på det, du gjorde. (Ikke det dit team, din chef eller din kollega gjorde). (Dvs.: ”Jeg gjorde 123.” – og ikke: “Vi gjorde 123.”)
 • Result = Resultat
  • Forklar det resultat eller de resultater, der er genereret af din handling. Du kan understrege, hvad du har opnået, eller hvad du har lært. Vær så specifik som muligt – gerne ved brug af tal.

VIGTIGT! Når du er blevet fortrolig med denne metode, vil du opleve, at du kan starte hvor som helst i modellen og færdiggøre beskrivelsen af de enkelte nøglebegreber.

Sådan forbereder du dig til en samtale med STAR

Da du ikke på forhånd ved, hvilke samtaleteknikker din interviewer vil bruge, vil du med fordel kunne forberede flere eksempler på situationer fra dit evt. nuværende job, tidligere jobs samt evt. andre situationer, hvor din adfærd har gjort en forskel. Jo flere scenarier du har forberedt, des større chance for at kunne præsentere netop den adfærd, som efterspørges. Vær selektiv og skab relevans til den aktuelle stilling.

Etablér indledningsvist en liste over de færdigheder og/eller erfaringer, der kræves til jobbet. Gennemgå stillingsopslaget for inspiration, få eventuelt bekræftet prioriteringen af færdighederne via kontakt til virksomheden og udvælg derefter de Situationer, Opgaver, Handlinger og Resultater, der er mest relevante. Når du er velforberedt, kan du ”angribe” metoden fra alle sider. Start med Situationen, Opgaven, Handlingen eller Resultatet afhængig af spørgsmålet. Byg på med de øvrige tre nøglebegreber, så du svarer præcist og fyldestgørende på spørgsmålet – og fremstå som den bedste version af dig selv!

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Anvender du en struktureret metode til at forberede dig på at stille og besvare spørgsmål retvisende og præcist til jobsamtalen?