18 tips til effektive møder

God mødekultur og -disciplin sikrer effektiv mødeafvikling – uanset mødeformat (fysisk, online og hybrid). Nedenfor PROSPIRAs 18 tips til fokuspunkter, som kan effektivisere jeres mødeafvikling:

  1. Afkort mødelængden, så møder, der tidligere varede fx 30, 60 eller 90 minutter, afkortes med MIN. 5 minutter
  2. Vurdér, hvem der SKAL deltage i mødet og hvem der evt. KAN deltage i mødet
  3. Send agenda senest 24 timer før mødestart
  4. Ankom 5 minutter før mødestart, hvis muligt – Start evt. mødet fx 5 minutter SENERE end

10 tips relateret til forfremmelsesdilemmaet – Hvilke(n) retning(er) skal du udvikle dig eller andre i?

En topperformende og respekteret medarbejder er ikke nødvendigvis en kompetent chef! Nogle topperformende og respekterede medarbejdere glider relativt gnidningsfrit over i rollen som (kompetent) chef! Men, det er ikke alle! Det skal det heller ikke være! Alle virksomheder er forskellige; men arbejdsmarkedet har generelt udviklet sig i retning af stadig større specialisering – og stadig flere organiserer sig efter en matrixstruktur, hvor hele organisationen arbejder mere tværgående – og deles om ressourcerne. Matrixorganisationer kendes således (bl.a.) ved, at lederskabet er højere

3 årsager til, at din virksomhed har behov for en outplacementløsning NU

A.P. Møller havde et motto "Med rettidig omhu", eller i fuld ordlyd "Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges." Det betyder basalt set, at tingene skal gøres ordentligt og til tiden. Det er ikke OK at sjuske. I erhvervslivet (og generelt i livet) sker det nemt, at et problem ignoreres, indtil det udvikler sig til en nødsituation. De fleste virksomheder ved fx, at det at have en outplacementløsning klar kan bidrage til at styrke virksomhedens omdømme og employer branding. Ikke

Udvikling og opbygning af superkompetencer i en virksomhed kommer ikke af sig selv. Performancekultur eller vækstkultur – hvor står I?

Her er dilemmaet… I et konkurrencepræget, komplekst og ikke statisk forretningsmiljø har virksomheder brug for mere fra deres medarbejdere end nogensinde. Men de samme kræfter, der presser virksomheder, presser også medarbejdere. Tryk avler modtryk - medarbejdere føler sig overvældede, og når det sker, kompromitterer medarbejderne deres kapacitet. Grundlæggende er det ikke underligt, at så mange ledere (CXOér) er fokuseret på at opbygge en kultur med høj ydeevne - High Performance. Det, vi ser i mange organisationer, er, at opbygning af en kultur,