Er du blevet opsagt, frygter du at blive det – eller ved du, at du vil videre (internt eller eksternt)?

Uanset, om du er i den ene eller anden situation, så søg kvalificeret hjælp!

Såfremt du er opsagt eller står overfor at blive det, så prøv/sørg for at forhandle et professionelt outplacement-/karriererådgivningsforløb ind i din opsigelsesaftale, hvis det ikke allerede indgår i denne. Hverken du eller din arbejdsgiver vil fortryde det. Tværtimod!

Mange virksomheder tilbyder outplacement som standard ved opsigelser. Vi oplever, at de mest udbredte modeller er:

  1. Virksomheden har én eller flere samarbejdspartnere, som den opsagte kan vælge imellem
  2. Virksomheden har én eller flere samarbejdspartnere, og den opsagte kan vælge blandt disse og andre
  3. Den opsagte kan frit vælge samarbejdspartner
  4. Nogle virksomheder vælger at udbetale et ekstra beløb sammen med lønnen, så den opsagte selv afregner med samarbejdspartneren.

I tilfælde 1, 2 og 3 fakturerer samarbejdspartnere virksomheden i overensstemmelse med de aftalte konditioner – herunder det beløb, der er aftalt for outplacement forløbet.

Der kan argumenteres for og imod alle løsninger; men virksomheder, der vælger den sidste løsning (4), skal være opmærksom på, at den opsagte ikke har momsfradrag, ligesom vedkommende skal betale skat af det tildelte Outplacement beløb, hvorfor investeringsrammen reduceret noget. (Dette under forudsætning af, at den afsatte beløb ikke forhøjes forholdsmæssigt. I parentes bemærket har jeg bl.a. været i dialog med en VP fra en global dansk virksomhed, hvor dette ikke var tilfældet, da vedkommende efter +25 års ansættelse blev opsagt. Det betød, at vedkommende ikke havde DKK 80.000,- til Outplacement; men derimod et langt mindre beløb). Den opsagte kan også med fordel have fokus på denne – ikke ubetydelige – detalje.

Frygter du, at blive opsagt? Har du opsagt dit job – eller ved du, at du vil videre?

Opsigelser der håndteres professionelt, respektfuldt og ordentligt, skaber tryghed. Men, typisk vil der være nogle, der frygter, at de er de næste, der står for tur. Andre igen vælger at investere i deres karriere for at stå stærkest muligt – internt som eksternt. Hos PROSPIRA oplever vi, at stadig flere – men fortsat overraskende få, når fordelene ved dette indregnes – vælger at investere PROAKTIVT i deres karriere via karrieresparring.

Parallelt med dette ser vi mange, der bl.a. på LinkedIn meddeler, at de har opsagt deres job og vil bruge de kommende uger/måneder på at tænke over, hvad de ønsker at arbejde med – og hvor. Der er intet forkert i dette. Nole gange tværtimod. Åbenhed giver dem større frihed i en søgeproces. Men, måske kunne et selvvalgt exit planlægges (endnu) bedre. Processen er typisk den samme; men der er fordele ved at arbejde med PROAKTIV AFKLARING, POSITIONERING og PROFILERING. Bl.a. fordi dette også kan klarlægge, om der evt. er/kan etableres muligheder INTERNT, som bør afsøges, før opsigelsen afleveres – uanset, om virksomheden eller du, som leder/medarbejder, indgiver denne.

De fleste ledere og medarbejdere har en lang række kompetencer, som ikke udnyttes optimalt, hvilket bl.a. påvirker vedkommendes trivslen og jobperformance. Både arbejdsgiver og -tager kan således opnå fordele ved sådanne forløb; men nogle arbejdsgivere skal (liiiiige) vænne sig til tanken. Investeringen kan dog tjene sig hjem mange gange, idet omkostninger ved at rekruttere og udvikle nye medarbejdere er betydelig.

Lad dette være et incitament til en større transparens mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Undersøgelser peger på kortere ansættelsesforhold fremadrettet. Netop derfor vil evnen og viljen til at udvikle og fastholde de rigtige medarbejdere være en stadig vigtigere konkurrenceparameter. Hovedparten af vores kandidater i PROAKTIVE forløb investerer af egne midler; men ikke alle 😉

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Hvilke fordele vil det kunne have for dig (og din virksomhed) at investere i din karriere, før du (måske) tvinges til det?