Hvem skal inspirere dig i din jobsøgningsproces?

SPOILER ALERT!

DETTE ER IKKE EN KRITIK AF AT TRÆKKE PÅ NETVÆRK. POTENTIALET I DETTE KAN – GENERELT – IKKE OVERVURDERES. DET ER BLOT ET INDSPARK BASERET PÅ DE (ALT FOR) MANGE KANDIDATER, SOM, VI HAR OPLEVET, HAR VALGT FORKERT UNDERVEJS. SOM KONSEKVENS HERAF HAR DE SPILDT KOSTBAR TID SAMT FÅET ET UTILFREDSSTILLENDE RESULTAT AF AT TRÆKKE PÅ DE FORKERTE RESSOURCER MED SNÆVERT FOKUS.

”Havde jeg da bare søgt denne hjælp tidligere…!” ”Jeg føler, at jeg har spildt tiden!”. De ord (og andre i samme kategori) har vi hørt mange gange. Alt for mange gange!!!  Og, det er vi med garanti ikke ene om…, for der er mange dygtige coaches, rådgivere og konsulenter ”derude”.

Der findes mange mulige inspirationskilder til AFKLARING, POSITIONERING og PROFILERING i forbindelse med jobskifte.

Gode og mindre gode. Der findes karrierecoaches og-rådgivere, outplacement konsulenter etc. med solid erfaring – fra en lang række tidligere karrieresparringsforløb. Og, der findes uprøvede ressourcer, som ALDRIG har rekrutteret til én eneste stilling – hverken som leder eller som professionel i faget. Det kan du med fordel være opmærksom på, når du søger inspiration!

Mange jobsøgende fristes til at søge HJÆLP i nord, syd, øst og vest i deres netværk; men: ”Timing is everything!” 😉 Spørgsmålet er, om du er KLAR til at får det optimale udbytte af dine netværksdialoger!? Som minimum bør/skal du proaktivt kvalificere, hvordan du bedst anvender kompetencerne i dit netværk. Og nok så vigtigt i dine overvejelser ”acceptere”, at nogle mennesker tager forkerte hensyn, når de coacher og rådgiver andre i deres netværk. Der er ganske enkelt ikke en professionel distance, hvis der er ”følelser i klemme”…

Hvis, du får inputs fra mange forskellige mennesker, så står du – alt andet lige – stærkere. Ikke sandt? Måske, men det er langt fra altid sandt – og typisk ikke – fordelagtigt at tilgå en jobsøgningsproces på denne måde. Det er der en række årsager til, og helt overordnet drejer det sig om, hvorvidt den/dem, du søger hjælp hos, reelt har evnen OG viljen til at hjælpe dig. ”Private” sparringspartnere har typisk primært egen erfaring af referere til, hvorfor inspirationen typisk bliver spredt som punktnedslag – uden eller med begrænset metodisk tilgang! Måske har du helt andre behov, som kan være vanskelige at drøfte med en nær bekendt, hvorfor resultatet i bedste fald bliver, at I bruger hinandens tid forkert – og i værste fald, at den inspiration du får (måske direkte!) modarbejder, hvad du rent faktisk har brug for!

I takt med at antallet af sparringspartnere øges, stiger kompleksiteten i at prioritere de mange velmenende inputs, og udfordringen med at identificere og anvende (resultatskabende) råd og anbefalinger stiger. Det er ressourcekrævende, og det, der skulle være GRATIS, ender potentielt med at blive dyrt. Dyrt fordi:

  • Kvaliteten i din jobsøgningsproces kunne være (markant) bedre
  • Din jobsøgningsperiode forlænges

Vurdér derfor dine potentielle sparringspartnere og traf dit valg baseret på deres evne og vilje til at skabe resultater – for og med andre/dig! Det er potentielt den bedste investering, du kan foretage som jobsøgende.

Hvis du vil fra A til Å på den bedste og hurtigste måde, så undgå unødige omveje. Proaktive indsatser er et godt afsæt for at komme ud ad startblokken…! Vi vil anbefale dig at søge hjælp hos en professionel sparringspartner, der har velfunderede processer/forløb, som understøttes af værktøjer og opgaver, der sikrer AFKLARING, POSITIONERING og PROFILERING! Vælg én kvalificeret sparringspartner, som du har – eller mener at kunne opbygge – tillid til!

Husk, at første dag er lige så vigtig som sidste. Faktisk oftest langt vigtigere! God vind i din jobsøgningsproces…

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Hvem skal inspirere dig i din jobsøgningsproces? Hvornår?