4 gode råd til at overvinde en dårlig jobsamtale

Såfremt du har været til en eller flere jobsamtaler, så kender du muligvis fornemmelse af, at det kunne være gået bedre. Eller at det ligefrem gik dårligt! Følelsen kan springe frem fra sit skjul undervejs i samtalen eller (umiddelbart) efter denne. Måske har du oplevet, at ”klappen er gået ned”. Andre gange kan det være (ikke uvæsentlige) detaljer som fx dit kropssprog, din øjenkontakt eller mangel på samme samt svar, du ikke fik vinklet rigtigt eller præciseret. Husk, at du kan

2nd Opinion – Har du de rigtige kandidater? Har du råd til at være i tvivl?

Ønsker du at træffe beslutninger med den helt rigtige mavefornemmelse? Ønsker du at føle sikkerhed for, at du – via en performancebaseret og datadrevet rekrutteringsproces – har fået de helt rette kompetencer og profiler ombord? Kandidater, der kan og vil imødekomme jeres ambitioner og mål! Mavefornemmelser er ikke/sjældent helt nok! Undlad at gamble med din virksomheds økonomi og potentiale! Det er dyrt at ansætte de(n) forkerte kandidat(er). At kende styrker og udviklingspunkter hos de kandidater, der indgår i jeres rekrutteringsproces og

3 metoder til at vende din jobsamtale på – før deadline!

Der er mange jobsøgende/kandidater, der har oplevet, at en jobsamtale er er gået dårligt. Har du også haft denne følelse, som er ganske almindelig? Årsagssammenhængene spænder bredt. Nogle gange viser det sig, at kandidater, der på papiret lignede et godt match, ikke havde den personlighed, som ville passe optimalt ind i teamet. Andre gange ønsker kandidater at få informationer under jobsamtalen, for at kvalificere deres interesse for jobbet - yderligere. I mange situationer er dette på sin plads; men vurdér

10 ting der kendetegner de allerbedste kandidater

Er du én af dem? Med afsæt i +1.000 rekrutteringer og +10.000 jobsamtaler har vi samlet vores observationer i forhold til, hvad der adskiller de allerbedste kandidater fra de næstbedste. Vi kan allerede nu afsløre, at de ikke adskiller sig via bedre uddannelsesbaggrund, bedre relationer eller tidligere arbejdsgivere. De havde noget andet at tilbyde! Et andet fokus! De var særdeles velforberedte og havde (selv)indsigt. Denne kombination, der går godt i tråd med PROSPIRAs ”Indsigt skaber udsyn” resulterede i, at de fik

Den ordentlige og respektfulde opsigelse

Nogle opsigelsesrunder foregår kaotisk og uværdigt for den opsagte medarbejder. Efter finanskrisen er den generelle holdning til at ”være blevet opsagt” ændret, og (næsten) alle har forståelse for, at der kan være mange årsager til en fyring. Årsager som ikke nødvendigvis vedrører de(n) opsagte medarbejdere(s) faglige eller personlige kompetencer respektive resultater. Opsigelser (og endnu mere udtalt opsigelsesrunder) vil altid kunne skade en virksomheds image. Hos PROSPIRA mener vi, at et dårligt ry kan forebygges, hvis opsigelser foregår ordentligt og respektfuldt.

10 tips relateret til forfremmelsesdilemmaet – Hvilke(n) retning(er) skal du udvikle dig eller andre i?

En topperformende og respekteret medarbejder er ikke nødvendigvis en kompetent chef! Nogle topperformende og respekterede medarbejdere glider relativt gnidningsfrit over i rollen som (kompetent) chef! Men, det er ikke alle! Det skal det heller ikke være! Alle virksomheder er forskellige; men arbejdsmarkedet har generelt udviklet sig i retning af stadig større specialisering – og stadig flere organiserer sig efter en matrixstruktur, hvor hele organisationen arbejder mere tværgående – og deles om ressourcerne. Matrixorganisationer kendes således (bl.a.) ved, at lederskabet er højere

Strukturér og vær grundig i din forberedelse til jobsamtalen

HUSK! - Når du bliver inviteret til en jobsamtale, så er skyldes det, at du – umiddelbart – vurderes at være egnet til den aktuelle stilling. Formålet med jobsamtalen er at afklare, hvorvidt og i hvilke udstrækning der et match. En jobsamtale er (og skal være) et møde mellem ligeværdige parter – baseret på gensidig respekt. Jo bedre du evner at sikre balance i dialogen, des større sandsynlighed for, at du via et konstruktivt samspil med de(n) øvrige deltagere får kvalificeret

STARK-metoden: Succeshistorier, der positionerer dig

Omdrejningspunktet for STARK-metoden er, at du, ved at gennemgå din karriere og dine succeser, skaber et fundament for at kvalificere dit næste træk i din karriere. STARK står for:

  • Situation (= Situation)
  • Task(s) (= Opgave(r))
  • Action(s) (= Handling(er)/Adfærd)
  • Result(s) (= Resultat(er))
  • Competence(s) (= Kompetence(r))
Note: Mens hver enkelt (succesfulde) situation skal beskrives individuelt, gælder det i sagens natur, at Taks(s), Action(s), Result(s) og/eller Competence(s) typisk vil blive angivet i flertal pga. de afledte effekter. STARK-metoden kan anvendes på en række områder og med

Struktur og træning giver pote – ikke mindst på den lange bane. Meget kan købes; men erfaring og ekspertise kommer over tid

Proces- og metodeforståelse samt relevante værktøjer og anvendelse heraf eller mangel på samme er grundlaget for mange fejlrekrutteringer! Fakta er, at hvis der ikke trænes, som det foreskrives, så opnås der ikke de resultater, der er mulige! Succesfuld rekruttering er baseret på mange forhold, hvoraf nogle kan kontrolleres bedre end andre. Der er mennesker på begge sider af bordet, så der sker fejl; men antallet af fejl kan reduceres og fejlenes konsekvenser kan minimeres. En af måderne at sikre dette på

10 tips til at “netværke” med headhuntere

Proaktiv karriereplanlægning... Selvom du ikke leder efter et nyt job nu, kan proaktiv opbygning af ​​et godt forhold til en (eller flere relevante) headhunter bære frugt ved et fremtidigt jobskifte – herunder evt. en overraskende mulighed for at kandidere til dit drømmejob. Men hold dine forventninger på et fornuftigt niveau. Headhuntere arbejder i højere grad for arbejdsgiveren end for dig, som jobsøgende, idet det er arbejdsgiveren, der betaler headhunteren for en ydelse. Hermed ikke sagt, at headhuntere ikke har en betydelig interesse