4 gode råd til at overvinde en dårlig jobsamtale

Såfremt du har været til en eller flere jobsamtaler, så kender du muligvis fornemmelse af, at det kunne være gået bedre. Eller at det ligefrem gik dårligt! Følelsen kan springe frem fra sit skjul undervejs i samtalen eller (umiddelbart) efter denne. Måske har du oplevet, at ”klappen er gået ned”. Andre gange kan det være (ikke uvæsentlige) detaljer som fx dit kropssprog, din øjenkontakt eller mangel på samme samt svar, du ikke fik vinklet rigtigt eller præciseret. Husk, at du kan

2nd Opinion – Har du de rigtige kandidater? Har du råd til at være i tvivl?

Ønsker du at træffe beslutninger med den helt rigtige mavefornemmelse? Ønsker du at føle sikkerhed for, at du – via en performancebaseret og datadrevet rekrutteringsproces – har fået de helt rette kompetencer og profiler ombord? Kandidater, der kan og vil imødekomme jeres ambitioner og mål! Mavefornemmelser er ikke/sjældent helt nok! Undlad at gamble med din virksomheds økonomi og potentiale! Det er dyrt at ansætte de(n) forkerte kandidat(er). At kende styrker og udviklingspunkter hos de kandidater, der indgår i jeres rekrutteringsproces og

3 metoder til at vende din jobsamtale på – før deadline!

Der er mange jobsøgende/kandidater, der har oplevet, at en jobsamtale er er gået dårligt. Har du også haft denne følelse, som er ganske almindelig? Årsagssammenhængene spænder bredt. Nogle gange viser det sig, at kandidater, der på papiret lignede et godt match, ikke havde den personlighed, som ville passe optimalt ind i teamet. Andre gange ønsker kandidater at få informationer under jobsamtalen, for at kvalificere deres interesse for jobbet - yderligere. I mange situationer er dette på sin plads; men vurdér

10 ting der kendetegner de allerbedste kandidater

Er du én af dem? Med afsæt i +1.000 rekrutteringer og +10.000 jobsamtaler har vi samlet vores observationer i forhold til, hvad der adskiller de allerbedste kandidater fra de næstbedste. Vi kan allerede nu afsløre, at de ikke adskiller sig via bedre uddannelsesbaggrund, bedre relationer eller tidligere arbejdsgivere. De havde noget andet at tilbyde! Et andet fokus! De var særdeles velforberedte og havde (selv)indsigt. Denne kombination, der går godt i tråd med PROSPIRAs ”Indsigt skaber udsyn” resulterede i, at de fik

Den ordentlige og respektfulde opsigelse

Nogle opsigelsesrunder foregår kaotisk og uværdigt for den opsagte medarbejder. Efter finanskrisen er den generelle holdning til at ”være blevet opsagt” ændret, og (næsten) alle har forståelse for, at der kan være mange årsager til en fyring. Årsager som ikke nødvendigvis vedrører de(n) opsagte medarbejdere(s) faglige eller personlige kompetencer respektive resultater. Opsigelser (og endnu mere udtalt opsigelsesrunder) vil altid kunne skade en virksomheds image. Hos PROSPIRA mener vi, at et dårligt ry kan forebygges, hvis opsigelser foregår ordentligt og respektfuldt.

18 tips til effektive møder

God mødekultur og -disciplin sikrer effektiv mødeafvikling – uanset mødeformat (fysisk, online og hybrid). Nedenfor PROSPIRAs 18 tips til fokuspunkter, som kan effektivisere jeres mødeafvikling:

  1. Afkort mødelængden, så møder, der tidligere varede fx 30, 60 eller 90 minutter, afkortes med MIN. 5 minutter
  2. Vurdér, hvem der SKAL deltage i mødet og hvem der evt. KAN deltage i mødet
  3. Send agenda senest 24 timer før mødestart
  4. Ankom 5 minutter før mødestart, hvis muligt – Start evt. mødet fx 5 minutter SENERE end

10 tips relateret til forfremmelsesdilemmaet – Hvilke(n) retning(er) skal du udvikle dig eller andre i?

En topperformende og respekteret medarbejder er ikke nødvendigvis en kompetent chef! Nogle topperformende og respekterede medarbejdere glider relativt gnidningsfrit over i rollen som (kompetent) chef! Men, det er ikke alle! Det skal det heller ikke være! Alle virksomheder er forskellige; men arbejdsmarkedet har generelt udviklet sig i retning af stadig større specialisering – og stadig flere organiserer sig efter en matrixstruktur, hvor hele organisationen arbejder mere tværgående – og deles om ressourcerne. Matrixorganisationer kendes således (bl.a.) ved, at lederskabet er højere

Er du blevet opsagt, frygter du at blive det – eller ved du, at du vil videre (internt eller eksternt)?

Uanset, om du er i den ene eller anden situation, så søg kvalificeret hjælp! Såfremt du er opsagt eller står overfor at blive det, så prøv/sørg for at forhandle et professionelt outplacement-/karriererådgivningsforløb ind i din opsigelsesaftale, hvis det ikke allerede indgår i denne. Hverken du eller din arbejdsgiver vil fortryde det. Tværtimod! Mange virksomheder tilbyder outplacement som standard ved opsigelser. Vi oplever, at de mest udbredte modeller er:

  1. Virksomheden har én eller flere samarbejdspartnere, som den opsagte kan vælge imellem
  2. Virksomheden har

Er du blevet opsagt?

HUSK AT REFLEKTERE – FØR DU EKSEKVERER Samfundet er i konstant udvikling! Aktuelt er der mangel på kvalificeret arbejdskraft på en række områder. Samtidig bliver ledere og medarbejdere opsagt. For de fleste gør det ondt at blive opsagt. De oplever at blive valgt fra. At blive ekskluderet fra fællesskabet. Bruddet med en så essentiel del af hverdagen har – som udgangspunkt – langt større konsekvenser for personen end for virksomheden. Bl.a. på det økonomiske plan, hvor nogen vil opleve, at sikkerhedsnettet

Hvem skal inspirere dig i din jobsøgningsproces?

SPOILER ALERT! DETTE ER IKKE EN KRITIK AF AT TRÆKKE PÅ NETVÆRK. POTENTIALET I DETTE KAN – GENERELT – IKKE OVERVURDERES. DET ER BLOT ET INDSPARK BASERET PÅ DE (ALT FOR) MANGE KANDIDATER, SOM, VI HAR OPLEVET, HAR VALGT FORKERT UNDERVEJS. SOM KONSEKVENS HERAF HAR DE SPILDT KOSTBAR TID SAMT FÅET ET UTILFREDSSTILLENDE RESULTAT AF AT TRÆKKE PÅ DE FORKERTE RESSOURCER MED SNÆVERT FOKUS. ”Havde jeg da bare søgt denne hjælp tidligere…!” ”Jeg føler, at jeg har spildt tiden!”. De ord (og